תקנון שימוש באתרים
התקנון מיועד לזכר ולנקבה כאחד ומנוסח בלשון זכר מצורכי נוחות בלבד.

להלן תקנון השימוש באתרים www.telavivcity.com, www.haifacity.com, www.jercity.com www.herzliyacity.com ו- www.eylatcity.com (לעיל ולהלן בהתאמה: "תלאביבסיטי", "חיפהסיטי", "ירושלים סיטי", "הרצליה סיטי", "אילת סיטי" וביחד: "האתרים"), המנוהלים ונמצאות בבעלות חברת סיטי אתרים בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "סיטי אתרים")

כל שימוש באתרים (אם באמצעות רשת האינטרנט, אם דרך הטלויזיה ואם בכל דרך אחרת), בתכניהם (כל מידע הניתן באתרים, מכל סוג – טקסט, תמונה, סרטון, אנימציה, קוד מחשב, תוכנה וכיו"ב) ובשירותיהם כפופים לתקנון זה ומהווים הסכמה לכל התנאים המצויים בו. שירות Mycity (ליצירת חשבון משתמש מיוחד באתרים), המחייב תהליך הרשמה מיוחד, כפופים הן לתקנון זה והן לתנאי שימוש מיוחדים הנמצאים בתקנון הספציפי של שירות זה (לצפייה בתקנון המיוחד של שירות זה לחץ כאן).

השימוש באתרים הוא לצרכים אישיים ופרטיים בלבד, ואין לעשות באתרים כל שימוש שאינו פרטי או אישי, ובמיוחד שימוש מסחרי.

כל המעוניין לעשות שימוש שאינו פרטי באתרים חייב לקבל הסכמה מפורשת בכתב מהחברה.

הגלישה באתרים מתבצעת As Is ולא תעשה כל התאמה על מנת להתאימה לצרכי גולשים שונים. לגולשים לא תהייה כל טענה או דרישה בנוגע לאתרים או לתכנים המופיעים בהם.

כל זכויות היוצרים באתרים, בתכניהם ובשירותים הניתנים בהם הינם של החברה בלבד או של צד ג' שאישר לחברה להשתמש בהם.
על מנת לקבל את הסכמת החברה לשימוש באתרים, בתכניו ובשירותיו שלא בהתאם לתנאי התקנון יש ליצור קשר עם החברה באמצעות דוא"ל contact@cityatarim.com.
כל הפרה של זכויות היוצרים באתר מהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים, התשס"ו 1982.

תכני האתרים
האתרים מספקים מידע אודות מקומות בילוי, תרבות, לינה, הסעדה, אירועים וכיוצא בזה בערים תל אביב, חיפה ירושלים הרצליה ואילת בהתאמה. תכני האתרים מסופקים ע"י בתי עסק שונים והחברה אינה מתחייבת לנכונותם ומידת דיוקם של התכנים הנמצאים באתרים. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם עקב השימוש באתרים, בתכניהם או בשירותיהם או בהסתמכות עליהם.
האתרים כוללים קישור לעמודים חיצוניים. החברה אינה אחראית על התכנים הניתנים בעמודים החיצוניים הנ"ל, ולא נושאת ו/או תישא בכל נזק הנגרם עקב הגלישה והשימוש במידע או בשירותים הניתנים באתרים אלו.
האתרים כוללים תכנים מסחריים ופרסומיים המופיעים בהם בצורות שונות. תכנים אלו נמסרו לחברה ע"י מפרסמים חיצוניים והחברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים אלו, לשירותים הניתנים בהם או לכל נזק הנגרם עקב פרסומים אלו. כל עסקה שמתבצעת עקב פרסומים אלו הינה בין הגולש למפרסם בלבד והחברה אינה מהווה כל צד לעסקה זו.

אחריות הגולש
הגלישה באתרים נעשה באחריותו הבלעדית של הגולש/משתמש בהם.
גולש שלא ימלא אחר תנאי התקנון מתחייב לפצות את החברה בגין כל נזק הנגרם לאתרים, לעובדי החברה או למנהליה עקב כך ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחה.

הורדת קופונים מהאתרים באמצעות SMS
באפשרות גולשי האתרים להוריד למכשיר הטלפון הנייד שלהם הטבות ומבצעים (לעיל ולהלן: "קופונים") באמצעות הודעת טקסט הנשלחת מהאתרים למכשיר הנייד של הגולש. הקופונים הנשלחים מהאתרים, ביוזמת הגולש, כרוכים בעלות של 50 אג' להודעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלות השירות בעל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכלל הגולשים ו/או לחלקם. כל שינוי בעלות השירותים יתעדכן באופן מיידי בתקנון זה ובתהליך ההרשמה לאתרים ולפני כל פעולה יזומה ע"י הגולש של שליחת הודעות טקסט מהאתרים.
החיוב ייעשה לפי מספר ההודעות שהתקבלו בפועל ע"י הגולש, באמצעות חשבון הטלפון הנייד החודשי. אופן הצגת החיוב ייקבע על ידי המפעיל הסלולארי.
לקוחות סלקום Talkman ופלאפון Izi יחויבו באמצעות כרטיס הPre Paid שברשותם.

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי העברת הודעות ה- SMS על ידי המפעיל הסלולארי כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולארי, והננו מודעים לאופי הקשר הסלולארי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולארית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולארית אינו מלא או רציף ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או המפעיל הסלולארי בנדון.
מדיניות הגנת הפרטיות
החברה תהייה רשאית להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת שימושו באתרים ובמידע שייאסף אודות דפוס השימוש שלו באתרים (לרבות ע"י cookies) בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
• לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים שהחברה ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו במסגרת השירות לגולש ו/או לחלק מהגולשים ו/או לכלל המנויים לשירות mycity.
• לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ע"י החברה ו/או מסירותו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור יהיה אנונימי.
• ליצירת קשר עימו במקרה הצורך.
• לצורך תחזוקת השירותים.
• לצורך מעקב אחר פעילותו של המנוי בשירותים בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
• החברה משתמשת בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפני הגולש מודעות, כאשר הוא מבקר באתרים. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של הגולש) לגבי הביקורים של הגולש באתרים הנדונים ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים את הגולש. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

שינוי האתרים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עיצוב, התכנים ומראה האתרים מפעם לפעם וכן להפסיק את פעילותם באופן מלא ולגולש לא תהייה כל טענה או דרישה עקב כך. החברה רשאית להפסיק את שירות Mycity וזאת לאחר מתן הודעה באמצעות דוא"ל לכל הגולשים הרשומים לשירות זמן סביר מראש.

שינוי התקנון
החברה רשאית לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן יהיה זמין בכתובת www.cityatarim.com/takanon . שימוש באתרים מהווה הסכמה לתנאי התקנון העדכניים ועל כן מומלץ להתעדכן בתנאי התקנון לפני כל גלישה באתרים.